Site Loader

Klauzula dla PZU Firma – przerwy w działalności gospodarczej związane z koronawirusem

W ramach tej klauzuli PZU ponosi odpowiedzialność za przerwy w działalności gospodarczej, które są następstwem nagłego zachorowania osoby kluczowej dla działania firmy.
Szczegóły:

1. Osoba kluczowa to osoba, która ma uprawnienia albo kwalifikacje do wykonywania określonych czynności zawodowych. Jej nieobecność powoduje przerwę w działalności gospodarczej.
2. Nagłe zachorowanie musi być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim i trwać nieprzerwanie  minimum 30 dni.
3. Okres odszkodowawczy liczony jest od pierwszego dnia niezdolności do pracy, nie dłużej niż 6 miesięcy.
4. Klauzula skierowana jest do przedsiębiorstw rozliczających się podatkowo w formie podatkowej księgi przychodów
i rozchodów.

Post Author: admin