Informacja ogólna

Firma specjalizuje się w pomocy prawnej zarówno na etapie przedsądowym, jak i pomocy sądowej. Współpracuje z profesjonalistami, którzy indywidualnie podchodzą do realizacji każdej sprawy. Firma zajmuje się doradztwem, opracowywaniem umów, negocjowaniem warunków współpracy, reprezentacją przed sądami i organami ściągania, windykacją należności. Można skorzystać z pomocy naszej firmy do obsługi kompleksowej całej sprawy, lub tylko jej części np. przygotowania odpowiedzi na pisma, pozwu, skargi, czy reprezentowaniem przed organami administracyjnymi, sądem, czy organami ścigania.
Mamy długoletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw związanych z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, kredytami frankowymi oraz sprawami związanym z odszkodowaniami z tytułu wypadków komunikacyjnych.
Ponadto prowadzimy sprawy:
– odszkodowania min. komunikacyjne, za błąd w sztuce lekarskiej,
– sprawy kredytów frankowych ( analiza dokumentów, prowadzenie sprawy sądowej)
– sprawy o zapłatę min. nakazy zapłaty, sprzeciwy, zarzuty,
– zniesienie współwłasności, zasiedzenia, odszkodowania za przejęcie nieruchomości,
– sprawy karne min obrona, oskarżenie posiłkowe
– sprawy mieszkaniowe min. ustalenie wstąpienia w stosunek najmu, sprawy o bonifikatę,
– sprawy cywilne min. ochrona dóbr osobistych, rozliczenie nakładów, bezpodstawne wzbogacenie,
– sprawy pracownicze (odwołania od rozwiązania umowy o pracę, sprzeciw od kary porządkowej)
– sprawy gospodarcze,
-rozwody, dział majątku wspólnego, ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,
-spadki (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu),
-sprawy związane z ubezpieczeniami społecznymi (sprawy o emeryturę, rentę ),
– reprezentacja przed sądami,
– pomoc prawna dla fundacji i stowarzyszeń (opracowanie dokumentacji statutowej, rejestracja w KRS, obsługa),
-sprawy administracyjne min. odwołania do SKO, zażalenia, odwołania oraz wszelkie pisma w toku postępowania administracyjnego i sądowo-admistracyjnego.
– opinie prawne,
– przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej związanej z uzyskaniem dofinansowania na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej (programy unijne, środki z urzędów pracy),

 

Doradztwo prawne

Porady prawne dla osób fizycznych
– porady prawne sprawy rodzinne (rozwód, dział majątku, alimenty, ustalenie miejsca zamieszkania dziecka,

, sprawy spadkow

 

 

Porady prawne dla osób prawnych

Obsługa firm

Zastępstwo procesowe