Site Loader

Wypowiedzenie polisy OC w ErgoHestia

 

Pobierz  i przygotuj wypowiedzenie umowy. Można je pobrać ze tutaj.

Zeskanuj lub sfotografuj odręcznie podpisane wypowiedzenie. Będzie potrzebne jako załącznik w formularzu.

Korzystanie z podanego wzoru wypowiedzenia, zmniejsza ryzyko pominięcia danych niezbędnych do rozliczenia polisy oraz jest przejrzystsze dla klienta.

 

 

Post Author: admin