Jak sprawdzić, czy pojazd z Wielkiej Brytanii jest już wyrejestrowany?

Jak sprawdzić, czy pojazd z Wielkiej Brytanii jest już wyrejestrowany? Wystarczy tylko nam numer rejestracyjny…